Proffesionneel advies
Vast aanspreekpunt
0165 - 571200

Privacy

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. "cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wanneer een IP-anonymisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte vooraf afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar afgekort. In opdracht van de exploiteur van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten op te stellen over de website-activiteiten en voor het verlenen van aanvullende diensten op het gebied van websitegebruik en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser-software, we wijzen u er echter op dat u in dit geval misschien niet meer volledig van alle functies van deze website gebruik kan maken. Bovendien kunt u het verzenden van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) naar Google alsmede het verwerken van deze gegevens door Google voorkomen, door via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) de browser-plugin te downloaden en te installeren.